WELCOME TO THE HOME PAGE

JEFFREY LEW

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
 
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

Fotograaf, Cameraman, Webmaster, partner SPQ&R, Fotostudio Utrecht sinds 1977, photographer, fotostudio te huur, fotografie, cinematografie, jeffrey lew, web design, glamour, camera, lange jufferstraat 15, seo, canon, minolta, televisie, glamourfotografie, glamour photography, foto, artwork, digitale, fotostudio, utrecht, jeffrey, lew, cameraman, fotografie, fotograaf, photography, cinematografie, webdesign, glamour, camera, modellenfotografie, modefotografie, webmaster, glamourfotografie, lange, jufferstraat, User-agent: *Allow: /

Jeffrey Lew http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://jeffreylew.nl/Rich-Sized-Models/HOME.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

Digitale Glamourfotografie Publiciteitsfotografie

Modefotografie

Portretfotografie

Modellenfotografie

Modellenbureau

Restauratie van oude foto’s

Reisfotografie

Web design en Webmaster

Partner SPQ&R

Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

Digital Glamour Photography

Publicity photography

Fashion photography

Portrait photography

Models portfolio photography

Modeling agency

Restoration of old photos

Travel photography

Web design and Webmaster

Partner SPQ&R

Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht http://www.jeffreylew.nl
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM Lens Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nlhttp://www.jeffreylew.nl/spqnr/Aankondiging.htmlhttp://www.jeffreylew.nl/spqnr/Aankondiging.htmlshapeimage_4_link_0

Jeffrey Chas Lew Jen Tai

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

42 jaar

38 jaar

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

0b12d9857e102a0faeca69e2932b4cd3

FOTOGRAAF ~ CAMERAMAN ~ WEBMASTER ~ PARTNER SPQ&R

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nl

© Jeffrey Lew

Jeffrey Lew on Linkedinhttp://nl-nl.facebook.com/people/Jeffrey-Lew/1824052841
Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nl
SPQ&R on Linkedinhttp://nl.linkedin.com/in/jeffreylew/nl
Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nl
Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht http://www.jeffreylew.nlhttp://www.linkedin.com/company/spq&r
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nl
Canon EOS1 D1 MarkIII http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

Significant discoveries and inventions that led to the creation of Photography:

Aristotle the Greek philosopher reported ± 350 BC - for the first time in the history of humanity - about imaging through a tiny pinhole in his book the tool.

In prehistoric times, this phenomenon may already be known to primitive man. Cavemen could have seen through a hole in a dark cave images from outside.

The Arab scholar Ibn al-Haitam reported in 1089 an optical device he made. That knowledge came through Merchants from Venice in Europe.

Leonardo da Vinci gave around 1500 a description of the Camera Obscura, a box with a tiny hole as objective.

The Camera Obscura = darkroom in Latin words.

Fabricius made in 1665 the important discovery that silver chloride darkens under the influence of light.

On May 9, 1816 Joseph Niépce made the first ever use of the word Photographie.

Compiled from the Greek words phos = light and graphein = write or draw literally means writing with light.

Niepce in 1826 was only the first who make a picture with a Camera Obscura, on a pewter plate covered with photosensitive asphalt.

The exposure time was 8 hours in the full sun.

He called his method heliography - the first light print - from the Greek helios meaning that of the Sun.

Louis Daguerre discovered in 1835 - after a much shorter exposure time on a silver covered plate - latent images can be developed with mercury vapour.

He also managed to fixate a picture with a normal saline solution, such as soda or hypo sulphite. We call this method a Daguerreotype.

The positive images could not be reproduced and were also very vulnerable.

To protect the delicate surface of mercury and silver oxidation the image was kept under glass. Many examples of this development method are preserved.

The French state bought in 1839, Daguerre's patent rights and made them available to the whole world.

After this there were many inventions in rapidly made for the Photography and Cinematography, which were very important.

Without this inventions, the current Digital Photography did not exist.

DE SITE WAAR OOK MUZIEK IN ZIT


Belangrijke ontdekkingen en uitvindingen die vooraf gingen aan het ontstaan van de Fotografie:

Aristoteles berichtte ± 350 voor Christus - voor het eerst in de historie van de mensheid - over beeldvorming middels een klein speldengaatje in zijn boek het Werktuig.

In de prehistorie was dit fenomeen mogelijk al bekend bij de primitieve mens. Holbewoners zouden via een gaatje in een duistere grot beelden van buiten hebben gezien.

De Arabische geleerde Ibn al-Haitam maakte in 1089 melding van een optisch toestel. Via kooplieden uit Venetië kwam die kennis in Europa.

Leonardo da Vinci gaf rond 1500 een beschrijving van de Camera Obscura, een doos met een minuscuul gaatje als objectief.

De Latijnse woorden Camera Obscura betekenen letterlijk donkere kamer.

Fabricius deed in 1665 de belangrijke ontdekking, dat zilverchloride donker wordt onder invloed van licht.

Op 9 mei 1816 maakte Joseph Niépce voor het eerst in de geschiedenis gebruik van het woord Photographie.

Samengesteld uit de Griekse woorden phos = licht en graphein = schrijven of tekenen en betekend letterlijk schrijven met licht.

Niépce maakte pas in 1826 de eerste foto met een Camera Obscura, op een tinnen plaat bedekt met lichtgevoelig asfalt. De belichtingstijd bedroeg 8 uur in de volle zon.

Hij noemde zijn procédé Heliografie - de eerste lichtdruk - afgeleid van het Griekse helios dat van de zon betekend.

Louis Daguerre ontdekte in 1835 - na een veel kortere belichtingstijd op een met zilverjodide bedekte zilveren plaat - het latente beeld met kwikdamp te ontwikkelen is.

Hij slaagde er bovendien in om zo’n afbeelding te fixeren met een gewone zoutoplossing, zoals soda of hyposulfiet. We noemen die methode een Daguerreotypie.

De positieve beelden konden niet worden vermenigvuldigd en waren bovendien erg kwetsbaar.

Om het delicate kwikoppervlak te beschermen en oxidatie van het zilver tegen te gaan, werd de afbeelding onder glas bewaard.

Van deze allereerste ontwikkel methode zijn velen voorbeelden bewaard gebleven.

De Franse Staat kocht in 1839 Daguerre's patentrechten en stelde ze ter beschikking aan de gehele wereld.

Hierna werden er in hoog tempo allerlei uitvindingen gedaan die voor de Fotografie en de Cinematografie van groot belang waren.

Zonder die uitvindingen zou de huidige Digitale Fotografie niet hebben bestaan.

Jeffrey Lew Fotostudio Utrecht jeffreylew.nl
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

El Castillo de Moraira  (Anno 1742 ) Costa Blanca Spain ~ Piñon de Ifach View © 2011 Jeffrey Lew

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html

Wat biedt deze site nog meer aan nuttige content.

Tips om een site te optimaliseren voor zoekmachines.

Een prachtige foto collectie Wow. Heel veel info.

Mijn muziek en hoe ik die op het web gebruik.

Ga naar menu bovenaan pagina om verder te bladeren.

Geboortehoroscoop

Weekhoroscoop

http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html
http://www.jeffreylew.nl/fotografie/Aanbevolen.html