http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/

WELKOM OP DE HOME PAGINA

http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
Salvator Mundi http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffrey-lew.com/
(placeholder)

Fotograaf, Cameraman, Webmaster, partner SPQ&R, Fotostudio Utrecht sinds 1977, photographer, fotostudio te huur, fotografie, cinematografie, jeffrey lew, web design, glamour, camera, lange jufferstraat 15, seo, canon, minolta, televisie, glamourfotografie, glamour photography, foto, artwork, digitale, fotostudio, utrecht, jeffrey, lew, cameraman, fotografie, fotograaf, photography, cinematografie, webdesign, glamour, camera, modellenfotografie, modefotografie, webmaster, glamourfotografie, lange, jufferstraat, User-agent: *Allow: /

Wat biedt deze site nog meer voor nuttige content.

Tips om een site te optimaliseren voor zoekmachines.

Een prachtige fotocollectie Wow.

Alle Horoscopen voor vandaag.

Veel info.

Mijn Muziek covers.

En hoe die op het web te gebruiken.

Dus kom morgen terug!

Ga naar het menu om te bladeren.

SIGNIFICANT DISCOVERIES AND INVENTIONS THAT LED TO THE CREATION OF PHOTOGRAPHY


Aristotle the Greek philosopher reported ± 350 BC - for the first time in the history of humanity - about imaging.

Through a tiny pinhole in his book the tool.

In prehistoric times, this phenomenon may already be known to primitive man. Cavemen have seen through a hole in a dark cave images from outside.

The Arab scholar Ibn al-Haitam reported in 1089 an optical device he made. That knowledge came through Merchants from Venice in Europe.

Leonardo da Vinci gave around 1500 a description of the Camera Obscura, a box with a tiny hole as objective. The Camera Obscura = darkroom in Latin.

Fabricius made in 1665 the important discovery that silver chloride darkens under the influence of light.

On May 9, 1816 Joseph Niépce made the first ever use of the word Photographie.

Compiled from the Greek words phos = light and graphein = write or draw literally means writing with light.

Niepce in 1826 was only the first who make a picture with a Camera Obscura, on a pewter plate covered with photosensitive asphalt.

The exposure time was 8 hours in the full sun.

He called his method heliography - the first light print - from the Greek helios meaning that of the Sun.

Louis Daguerre discovered in 1835 after a much shorter exposure time on a silver covered plate, the latent image can be developed with mercury vapour.

He also managed to fixate a picture with a normal saline solution, such as soda or hypo sulphite. We call this method a Daguerreotype.

The positive images could not be reproduced and were also very vulnerable.

To protect the delicate surface of mercury and silver oxidation, the image was kept under glass.

Very many examples of this development method are preserved.

The French state bought in 1839, Daguerre's patent rights and made them available to the whole world.

After this there were many inventions in rapidly made for the Photography and Cinematography, which were very important.

Without this inventions, the current Digital Photography did not exist.

BELANGRIJKE ONTDEKKINGEN EN UITVINDINGEN DIE VOORAF GINGEN AAN HET ONTSTAAN VAN DE FOTOGRAFIE


Aristoteles berichtte ± 350 voor Christus reeds in de historie van de mens over beeldvorming, middels een klein speldengaatje in zijn boek het Werktuig.

In de prehistorie was dit verschijnsel mogelijk al bekend bij de primitieve mens.

Holbewoners zouden via een gaatje in een duistere grot beelden van buiten hebben gezien.

De Arabische geleerde Ibn al-Haitam maakte in 1089 melding van een optisch toestel. Via kooplieden uit Venetië kwam die kennis in Europa.

Leonardo da Vinci gaf rond 1500 een beschrijving van de Camera Obscura, een doos met een minuscuul gaatje als objectief.

De Latijnse woorden Camera Obscura betekenen letterlijk donkere kamer.

Fabricius deed in 1665 de belangrijke ontdekking, dat zilverchloride donker wordt onder invloed van licht.

Op 9 mei 1816 maakte Joseph Niépce voor het eerst in de geschiedenis gebruik van het woord Photographie.

Samengesteld uit de Griekse woorden phos = licht en graphein = schrijven of tekenen en betekend letterlijk schrijven met licht.

Niépce maakte pas in 1826 de eerste foto met een Camera Obscura, op een tinnen plaat bedekt met lichtgevoelig asfalt.

De belichtingstijd bedroeg 8 uur in de volle zon.

Hij noemde zijn procédé Heliografie - de eerste lichtdruk - afgeleid van het Griekse helios dat van de zon betekend.

Louis Daguerre ontdekte in 1835 na kortere belichtingstijd op een met zilverjodide bedekte zilveren plaat;

het latente beeld met kwikdamp te ontwikkelen is.

Hij slaagde er ook in om zo’n afbeelding te fixeren met een gewone zoutoplossing, zoals soda of hyposulfiet.

We noemen die methode een Daguerreotypie.

De positieve beelden konden niet worden vermenigvuldigd en waren bovendien erg kwetsbaar.

Om het delicate kwikoppervlak te beschermen en oxidatie van het zilver tegen te gaan, werd de afbeelding onder glas bewaard.

Van deze allereerste ontwikkel methode zijn velen voorbeelden bewaard gebleven.

De Franse Staat kocht in 1839 Daguerre's patentrechten. Stelde ze ter beschikking aan de hele wereld.

Waarna in hoog tempo allerlei uitvindingen zijn gedaan die voor de Fotografie en de Cinematografie van groot belang waren.

Zonder die uitvindingen zou de huidige Digitale Fotografie niet hebben bestaan.

http://www.jeffreylew.nl/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/

© Jeffrey Lew

Digitale Glamourfotografie

Publiciteitsfotografie

Modefotografie

Portretfotografie

Modellenfotografie

Modellenbureau

Restauratie van oude foto’s

Reisfotografie

Web design en Webmaster

Partner SPQ&R

Cameraman

Digital Glamour Photography

Publicity photography

Fashion photography

Portrait photography

Models portfolio photography

Modeling agency

Restoration of old photos

Travel photography

Web design and Webmaster

Partner SPQ&R

Cameraman

http://www.jeffrey-lew.com/

44 jaar

47 jaar

alt text
alt text
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/

Glossy en bomvol muziek!

Full of glamour and music!

http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html

Monthly cover: Main Theme Band of Brothers 2:25

http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html

Last Modifie:

Britse datumnotatie

http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://www.jeffrey-lew.com/
http://jeffreylew.nl/Fotostudio/
http://www.jeffrey-lew.com/

Jeffrey Lew Fotostudio Lange Jufferstraat 15 3512 EC Utrecht The Netherlands sinds 1977 Copyright 1977 - 2024

http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffrey-lew.com/

VOOR SINGLEREIZEN DE BESTE KEUZE

Wintersportvakanties en Excursies

SPQ&R... DON'T WORRY SKI HAPPY!

http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html

Jouw Horoscoop

http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html

JEFFREY LEW FOTO'S EN MUZIEK VOOR ELKE GELEGENHEID

Click Here For YouTube Sailing Films

Lucky Lew @ http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html
http://www.jeffreylew.nl/Fotostudio/index.html