DISCLAIMER

inbreuk, intellectuele, eigendomsrechten, copyright, auteurswet 1912, met alle rechtsgevolgen van dien, toestemming, Jeffrey Lew, eigenaar, auteursrechtelijk beschermd, publiek domein, Privacy

http://jeffreylew.nl/Fotostudio/disclaimer.html

LEGAL NOTICE

The photos on this web site and galleries are for personal viewing and printing only.

They may not be republished in any form without the consent of the copyright holder. This includes the posting of these photos onto another web site or server.

Copyright © 2022 all rights reserved.


GEBRUIKSVOORWAARDEN

Afbeeldingen en foto’s op deze website en haar foto galerijen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ze mogen niet worden gebruikt voor een ander doel zonder de toestemming van de  auteursrecht houder Jeffrey Lew. De foto’s mogen ook niet op een andere website of server worden geplaatst zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Doet u dat wel dan wordt het beschouwd als inbreuk. Met alle rechtsgevolgen van dien! Auteurswet 1912.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHT ©

Er berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op alle op deze website aanwezige informatie.De intellectuele eigendomsrechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, filmpjes, merknamen, logo's en andere materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij het publiek domein is. Niets mag van deze website en haar foto galerijen zomaar gebruikt of nagemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de maker c.q. auteursrecht houder Jeffrey Lew tevens eigenaar van deze website.


PRIVACY

Jeffrey Lew acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gasten en bezoekers van deze website essentieel. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hij houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens van de EU.


DISCLAIMER

Aansprakelijkheid jegens andere organisaties wordt niet aanvaard.

Jeffrey Lew is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties, waarnaar verwezen wordt op deze website. Jeffrey Lew geeft geen garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site wordt geraadpleegd of via deze site wordt uitgewisseld. Jeffrey Lew kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van andere websites, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of indirect, het gevolg is van het downloaden en installeren van software.

Downloaden en installeren van software is altijd op eigen risico!


WIJZIGINGEN

Jeffrey Lew behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de geselecteerde foto’s en overige informatie op deze site.

Regels omtrent privacy zullen worden gerespecteerd conform de Europese privacywetgeving.

Disclaimer Fotostudio Utrecht Jeffrey Lew Fotografie Lange Jufferstraat 15 3512 EC Utrecht The Netherlands  Copyright 1977 - 2024

Jeffrey Lew in Pellizzano - Val di Sole - Trentino - Italia 2010

http://www.jeffrey-lew.com/